Zgoda na otrzymywanie e-faktury
Wypełnij formularz poniżej, aby wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie
rachunków za świadczone usługi w formie elektronicznej.
Klient indywidualny Firma
Imię i nazwisko*
Nr telefonu lub ID neostrady*
Nr ewidencyjny*
Akceptuję przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Orange Polska S.A. zgodnie z art. 106n ust.1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)
Akceptuję*
Proszę wybrać jedną, preferowaną formę dostarcznia faktury Portal Orange e-mail
Adres e-mail*
Pola oznaczone * są obowiązkowe
Zgoda na wykorzystanie przez Orange Polska S.A. mojego adresu e-mail
lub numeru telefonu kontaktowego w celach obsługowych.

Po wyrażeniu tej zgody, będziesz otrzymywać na podany adres e-mail lub numer telefonu
komórkowego, wszelkie informacje i zawiadomienia związane ze świadczona usługa, np.:
- o zmianach cennika i regulaminu usługi, z której korzystasz,
- o zmianach umowy wprowadzonych przez Orange lub tych, których dokonałaś/es,
  np. podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem lub na www,
- odpowiedzi na złożone reklamacje,
- o przerwach w świadczeniu usługi lub występujacych awariach.
Przesyłanie informacji w formie elektronicznej pozwoli chronić środowisko.
   
  Wyrażam zgodę  
Zgoda na przesyłanie do mnie informacji handlowych dotyczących
Orange Polska S.A. środkami komunikacji elektronicznej.

Wyrażona zgoda pozwoli nam przesyłać Ci e-mailem, SMS-em, MMS-em informacje
o naszych produktach i usługach oraz odnoszących się do nich promocjach.
   
  Wyrażam zgodę  
Zgoda na używanie przez Orange Polska S.A. automatycznych systemów
wywołujacych w celach marketingowych.

Jeśli wyrazisz tę zgodę, będziesz otrzymywać automatycznie odtwarzane informacje
o promocjach, nowych ofertach lub atrakcyjnych konkursach.
   
  Wyrażam zgodę  
Adres do korespondencji: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym
3 937 072 437 zł